In Nederland gewortelde kinderen in Armenië

Gisteren (20 januari 2019) is een Armeens kind met PTS uitgezet, waarvoor in Armenië geen zorg is. Dit is uit het oogpunt van kinderenrechten natuurlijk onaanvaardbaar. Maar het gaat het met kinderen die gezond zijn? De IND doet daar geen onderzoek naar, en weet het dus eigenlijk niet. Defence for Children dit vorig jaar wel onderzocht, en hier een rapport over gepubliceerd. Hieruit blijkt dat door de traumatische uitzetting en de verwestering van de kinderen ze zich niet goed kunnen aanpassen. En dat terwijl ze in Nederland vaak uitstekend functioneerden. Dit is reëel verlies.

Het bestand is hieronder te downloaden en ook te vinden bij Defence for Children.