Bestuursrecht versus kinderrecht

Het onderwerp kinderpardon roept grote publieke verontwaardiging op. Daar tegenover stelt de IND keer op keer dat de juridische procedures correct zijn verlopen. De bijgevoegde lezing van de juriste mrs. drs. Corrien Ullersma is uiterst leesbaar en verklaart deze verwarrende dynamiek. Ze beschrijft heel precies hoe het feit, dat de asielzaken door een bestuursrechter worden behandeld, de kinderrechten vrijwel volledig uitschakelt. Omdat de rechter de verdediging niet op zich kan nemen, blijft de publieke opinie over. Ook vergroot het minder afhankelijk optreden van de rechter de verantwoordelijkheid van de politiek.

De feiten waarmee ze de lezing onderbouwd zijn te vinden bij het kopje publicaties op de volgende pagina:

https://www.woudegraaf.nl/nl/mw-mr-drs-cj-ullersma/ .